Цэс

Дотоод журам
Байгууллагын түүх
Баянтүмэн сумын Соёлын төв нь анх 1952 онд Хөдөлмөр нэгдлийн санаачлага, 15 дугаар тогтоол шийдвэрээр сумын “Улаан булан”- нэртэйгээр үүсэн байгуулагдаж, [...]
Удирдлагын мэдээлэл
Жамсранжавын Батжаргал 89814919
Танилцуулга
Баянтүмэн сумын Соёлын төв нь анх 1952 онд Хөдөлмөр нэгдлийн санаачлага, 15 дугаар тогтоол шийдвэрээр сумын “Улаан булан”- нэртэйгээр үүсэн байгуулагдсан.