Цэс

Өдөр тутмын архив: 3 сар 27, 2017

Дотоод журам
Байгууллагын түүх
Баянтүмэн сумын Соёлын төв нь анх 1952 онд Хөдөлмөр нэгдлийн санаачлага, 15 дугаар тогтоол шийдвэрээр сумын “Улаан булан”- нэртэйгээр үүсэн байгуулагдаж, [...]